O projekcie

Projekt “Aptekarz literacki – cykl szkoleń online” jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach programu MKDNiS “Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki.

W ramach Projektu  – 40 bibliotekarzy z bibliotek publicznych z całej Polski weźmie udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie doboru i wykorzystania literatury dla dzieci, młodzieży i seniorów, które  umożliwią im:

  • uzyskanie wsparcia psychicznego,
  • zmniejszenie stresu, poczucia osamotnienia lub wykluczenia.

Ma to szczególne znaczenie w  warunkach pandemii i izolacji czytelników.

Uczestnicy cyklu szkoleń online, korzystając z odpowiedniej literatury i pomocy specjalistów/terapeutów, nabędą umiejętności pracy z „wymagającym” czytelnikiem, poznają skuteczne metody komunikacji, wzmacniania jego odporności psychicznej, radzenia sobie z kryzysami.

Cykl szkoleń będzie realizowany od 14 do 21 czerwca 2021 r. i obejmie następujące moduły:

1)  Książka uczy, bawi, leczy, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury dla dzieci; 
Uczestnicy poznają kolekcję książek psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych dla dzieci oraz dowiedzą się, jak z nimi pracować warsztatowo.

14 czerwca 2021 r.
godzina 10.00-12.00 – grupa 1,
13.00-15.00 – grupa 2

2)  Literatura w umacnianiu zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży

Uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez odpowiednio dobraną literaturę wspierać odporność psychiczną nastolatków i w atrakcyjny sposób poprowadzić spotkania z nimi, wspierać ich samoakceptację.

18 czerwca 2021 r.
godzina 10.00-12.00 – grupa 1,
13.00-15.00 – grupa 2

3)  Srebrna kolekcja książek dla seniorów

Uczestnicy poznają zasady tworzenia kolekcji literatury dla osób dojrzałych poświęconej pielęgnacji zdrowia, problemom demencji oraz zaburzeniom pamięci. Dowiedzą się, jak pracować z czytelnikiem wymagającym wsparcia, w jaki sposób włączyć go do działań bibliotek rozwijających międzypokoleniową transmisję wartości.

21 czerwca 2021 r.
godzina 10.00-12.00 – grupa 1,
13.00-15.00 – grupa 2


Szkolenia online będą realizowane na platformie ClickMeeting SBP. Ponadto dla uczestników Projektu przygotowane zostaną materiały dydaktyczne oraz nagrania szkoleń online, które zostaną umieszczone na platformie Moodle SBP.

Warunkiem zaliczenia cyklu szkoleń będzie opracowanie przez uczestnika wykazu książek terapeutycznych. Wykazy, zatytułowane “Apteczka literacka”,  zostaną przekazane do Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w celu ich oceny i nadania znaku jakości „Księgozbiór na zdrowie”.

 

Cykl szkoleniowy poprowadzi dr Wanda Matras – Mastalerz, specjalista biblioterapii.

Skip to content