Informacje techniczne

Szkolenia online będą realizowane na platformie ClickMeeting  SBP. Uczestnicy powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego.  Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

W celu zapewnienia dobrej jakości dźwięku wskazane jest (choć nie w przypadku nowego sprzętu)  posiadanie zestawu słuchawki z mikrofonem (headset) –  osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa są gorzej słyszalne.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju  podawany będzie  w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię  – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było  sprawdzić jakość   dźwięku  i  włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.

Dla uczestników Projektu przygotowane zostaną materiały dydaktyczne (publikacje elektroniczne i nagrania szkoleń online), które zostaną umieszczone na platformie Moodle SBP. Dostęp do platformy e-learnigowej SBP zostanie przekazany uczestnikom Projektu mailowo.

Skip to content