Projekty uczestników

Uczestnicy szkoleń opracują samodzielnie  zestaw książek terapeutycznych polecanych dla określonej grupy czytelników, tzw. Apteczki literackie.

Zestaw zostanie przekazany do Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w celu oceny i nadania znaku jakości „Biblioteka na zdrowie”.

Zorganizują ponadto w środowisku lokalnym co najmniej jedno spotkanie (online lub w miarę możliwości stacjonarne) dla określonej grupy czytelników (beneficjentów) z udziałem biblioterapeutów (lub samodzielnie), z którego relację prześlą do Biura ZG SBP na adres: biuro@sbp.pl celem umieszczenia jej na stronie zadania.

Terminy realizacji zadań:

Stworzenie listy książek – do 31 sierpnia

Ocena i nadanie przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne listom książek  znaku jakości „Biblioteka na zdrowie”  – do 31 października

Spotkania z ekspertami* – do 31 października

Relacje ze spotkań – do 30 listopada

* Ekspertów biblioteka wybiera samodzielnie, ale może też liczyć w tym zakresie na wparcie Prowadzącej.

Skip to content