• Aktualności

  Podsumowanie projektu

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zakończyło w grudniu 2021 r. zadanie „Aptekarz literacki – cykl szkoleń online”, realizowane w ramach grantu uzyskanego z programu MKiDN  Partnerstwo dla książki. Celem zadania było podniesienie kompetencji 40 bibliotekarzy w zakresie doboru i wykorzystania literatury dla dzieci, młodzieży, seniorów, które umożliwią im uzyskanie wsparcia psychicznego, zmniejszenie stresu, poczucia osamotnienia lub wykluczenia. Zainteresowanie udziałem w zadaniu było bardzo duże. W wyniku akcji informacyjnych zgłosiło się 191 bibliotekarzy, spośród nich wybrano 48 osób z bibliotek publicznych, które przeszły cykl szkoleń online prowadzonych przez dr Wandę Matras-Mastalerz, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, : Książka uczy, bawi, leczy, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury dla dzieci;  Literatura w…

 • Brak kategorii

  Ewaluacja i wnioski

  Ewaluacja cząstkowa prowadzona była na etapie realizacji szkoleń oraz wydarzeń w bibliotekach i opracowywania Apteczek literackich. Jej celem było monitorowanie przebiegu projektu. W celu podsumowania całości zadania opracowano ankietę, której celem była ocena całości projektu. Ankieta zawierała 6 pytań zamkniętych i 4 otwarte, a także dane dotyczące cech społeczno-demograficznych takich jak: płeć, wiek respondenta oraz staż pracy w bibliotece. Wszyscy respondenci pochodzili z bibliotek publicznych, przy czym ponad połowa z miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.  W projekcie brały udział wyłącznie kobiety (100%) najczęściej (52%) w wieku 46-60 lat oraz 36-45 lat (24%). Blisko połowa z nich legitymowała się stażem pracy w bibliotece mieszczącym się w przedziale 11-20 lat, a…

 • Aktualności

  Rozpoczynamy rekrutację do Projektu

  Zapraszamy do udziału w najnowszym projekcie SBP, realizowanym w ramach programu MKDNiS “Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki. W ramach Projektu  – 40 bibliotekarzy z bibliotek publicznych z całej Polski weźmie udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, które poprowadzi online w dniach 14, 18 i 21 czerwca br.  dr Wanda Matras – Mastalerz, specjalista biblioterapii. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji w zakresie doboru i wykorzystania literatury dla dzieci, młodzieży i seniorów, które  umożliwią im: uzyskanie wsparcia psychicznego, zmniejszenie stresu, poczucia osamotnienia lub wykluczenia. Warunkiem zaliczenia cyklu szkoleń będzie opracowanie przez uczestnika wykazu książek terapeutycznych. Wykazy zatytułowane “Apteczka literacka”, zostaną przekazane do Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w celu ich oceny i…

Skip to content