• Brak kategorii

    Ewaluacja i wnioski

    Ewaluacja cząstkowa prowadzona była na etapie realizacji szkoleń oraz wydarzeń w bibliotekach i opracowywania Apteczek literackich. Jej celem było monitorowanie przebiegu projektu. W celu podsumowania całości zadania opracowano ankietę, której celem była ocena całości projektu. Ankieta zawierała 6 pytań zamkniętych i 4 otwarte, a także dane dotyczące cech społeczno-demograficznych takich jak: płeć, wiek respondenta oraz staż pracy w bibliotece. Wszyscy respondenci pochodzili z bibliotek publicznych, przy czym ponad połowa z miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.  W projekcie brały udział wyłącznie kobiety (100%) najczęściej (52%) w wieku 46-60 lat oraz 36-45 lat (24%). Blisko połowa z nich legitymowała się stażem pracy w bibliotece mieszczącym się w przedziale 11-20 lat, a…

  • Brak kategorii

    Zestawy książek terapeutycznych

    Za nami kolejny etap realizacji projektu polegający na opracowaniu przez uczestników szkoleń zestawów książek terapeutycznych polecanych dla określonej grupy czytelników, tzw. Apteczek literackich. Dziękujemy za wszystkie przesłane spisy. Zostały one zanalizowane pod kątem przydatności do szeroko rozumianych działań z elementami bajkoterapii i biblioterapii. Większość z wykazów nie wymagała modyfikacji. Przeważała literatura dla młodego czytelnika, ale w niektórych przypadkach pojawiły się również książki dla dorosłych i seniorów. Stworzenie Apteczek literackich to bardzo ważna część naszego projektu, która mamy nadzieję, stanie się podstawą do terapeutycznej pracy z książką w Państwa bibliotekach. Warto pamiętać, że literatura służy do rozmowy z samym sobą i drugim człowiekiem i kieruje każdego czytelnika w stronę nieustannego rozwoju.…

Skip to content